Quality Management
Contact Us

        Weiliang Tang (Mr.)

        Tel.: 86-0515-82159088

        Q Q: 1513326846

        Bing Gu (Mr.)

        Tel.: 86-0515-82159098

        Q Q: 2102550377

        Xuehua Dong (Miss)

        Tel.: 86-0515-82159099

        Q Q: 3142805370

Your location:Home > Quality Management Quality Management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
Quality management
 

New Energy Chemicals Inc.
      Address:3# Hexing Road, Hede Hi-Tech. Park, Sheyang,
      Yancheng 224300, Jiangsu, P. R. China
      Tel.: 86-515-82159088/82159098/82159099
      QQ:1513326846
      E-mail: twl@njuchem.com

Scan mobile site

WeChat platform

New Energy Chemicals Inc. All rights reserved (C)2017  CHINESE  备案号:苏ICP备19037951号>