Contact Us
Contact Us

        Weiliang Tang (Mr.)

        Tel.: 86-0515-82159088

        Q Q: 1513326846

        Bing Gu (Mr.)

        Tel.: 86-0515-82159098

        Q Q: 2102550377

        Xuehua Dong (Miss)

        Tel.: 86-0515-82159099

        Q Q: 3142805370

Your location:Home > Contact Us Contact Us

Sales

Weiliang Tang (Mr.)
Tel.: 86-0515-8215 9088
Phone: 137 7014 2076
E-mail: twl@njuchem.com
Q Q: 1513 3268 46

Bing Gu (Mr.)
Tel.: 86-0515-8215 9098
Phone: 181 1563 2021
E-mail: gb@njuchem.com
Q Q: 2102 5503 77

Xuehua Dong (Miss)
Tel.: 86-0515-8215 9099
Phone: 182 6235 3305
E-mail: info@njuchem.com
Q Q: 3142 8053 70

Technical Support

Hui Wang Ph.D

Tel.: 86-0515-8230 8526                  

Phone: 132 2234 3366                     

E-mail: sales@njuchem.com    

Q Q: 3041 4985 57

 

New Energy Chemicals Inc.
      Address:3# Hexing Road, Hede Hi-Tech. Park, Sheyang,
      Yancheng 224300, Jiangsu, P. R. China
      Tel.: 86-515-82159088/82159098/82159099
      QQ:1513326846
      E-mail: twl@njuchem.com

Scan mobile site

WeChat platform

New Energy Chemicals Inc. All rights reserved (C)2017  CHINESE  备案号:苏ICP备19037951号>